Últimas unidades.


E logo ti, de quen ves sendo?

Era decembro de 2015. No paraíso verde, terra do pulpo, o marisco e a xente riquiña aterraba

TREBOADA.

Treboada é Galicia. É choiva, vento, frío e verde. Treboada é un soño convertido en realidade.

Treboada é unha pequena tenda de complementos feitos a man. Accesorios de moda coa esencia propia pero á vez, coa personalidade de tódalas persoas que forman parte desta comunidade. Os nosos complementos son personalizados e adaptados a cada persoa, en gusto e medidas.

A nosa filosofía de vida baséase no traballo en equipo e na riqueza da diversidade. Por iso, sempre buscamos a máxima participación de toda esa xente bonita que fai posible a existencia deste proxecto. Sempre aceptamos ideas, propostas e críticas. Iso si, supervisadas polo noso inseparable Pequeno Axudante.

Queres saber máis?

Únete á treboadicción.

. . .

Era diciembre de 2015. En el paraíso verde, tierra del pulpo, el marisco y la gente riquiña aterrizaba 

TREBOADA.

Treboada es Galicia. Es lluvia, viento, frío y verde. Treboada es un sueño hecho realidad.

Treboada es una pequeña tienda de complementos hechos a mano. Accesorios de moda con esencia propia pero a su vez, con la personalidad de todas las personas que forman parte de esta comunidad. Nuestros complementos son personalizados y adaptados a cada persona, en gusto y medidas.

Nuestra filosofía de vida se basa en el trabajo en equipo y en la riqueza de la diversidad. Por eso, siempre buscamos la máxima participación de toda esa gente bonita que hace posible la existencia de este proyecto. Siempre aceptamos ideas, propuestas y críticas. Eso sí, supervisadas por nuestro inseparable Pequeño Ayudante.

¿Quieres saber más?

Únete a la treboadicción.